Измерваме успеха чрез доверието на нашите клиенти

“ТЕКОМ” ООД е предпочитаният партньор в строителството за клиенти, които ценят качеството, коректността и творческия подход при намирането на най-ефективните индивидуални решения за изпълнението на всеки проект.

Запознаваме се с желанието и визията на клиентите за избор на жилище и дом. Проучваме потенциални възможности за избор на място според желанията, предпочитанията и възможностите на клиентите…

Разполагаме с екип за енергийно обследване на сгради по закона за енергийна ефективност, както и с пълна възможност за цялостно изпълнение на проекти за саниране на жилищни сгради и обекти…

Строителство до ключ включително ел. и ВиК инсталации, ОВИК, мазилки, топло- и хидроизолации, дограми, системи за достъп и прилагане на най-съвременни технологии за енергийна ефективност,…

Мисия

Ние осигуряваме надеждни и ефективни решения в строителството, с което допринасяме за развитието на нашите клиенти.

Визия

Стремим се да се усъвършенстваме, за да отговорим на динамиката и предизвикателствата, за прилагане на най-съвременни технологии и решения в хармония с околната среда. Предлагаме модерна или класическа визия по най-новите стандарти и норми.

Дейност

„ТЕКОМ” ООД изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството, като спазваме принципите на осведоменост, конфиденциалност и служба в полза на клиента.

Нашите ценности

Почтеност и коректност

Ние сме верни на нашите водещи принципи: качество, коректност и ефективност. Доверието е в основата на нашите бизнес отношения. “ТЕКОМ” ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента и лоялност. Нашите проекти са изпълнени в съответствие с всички нормативни изисквания.

Професионализъм

Работим качествено. Хората ни са отлично сработен екип от професионалисти с опит, познания и морал. Техният опит, новаторски идеи и стремеж към лично професионално усъвършенстване изграждат потенциала на компанията. Нашият професионализъм е основата на нашите постижения.

Ангажираност към клиента

Ние ценим своите клиенти и изграждаме с тях партньорски и приятелски отношения. Стремим се да намерим оптимално решение за клиентите. Ние допринасяме за успехите на нашите партньори и работим така, че те да чувстват ангажираността на нашите служители към всяко тяхно индивидуално желание.

Нашите служители

Хората ни са нашият основен капитал. Насърчаваме нашите служители да изявят и развият своя потенциал. Работим в екип. Взаимното уважение е в основата на нашия успех.

Социална отговорност

Ние сме социално отговорни. Работим с постоянна грижа за обществото и служителите си. Работим за подобряване на положението на хора от социално не равнопоставени общности. Допринасяме за съхраняване на националното културно – историческо наследство на България. Работим в хармония с околната среда и спазваме стандартите. Осигуряваме подходяща, безопасна и мотивираща работна среда за нашите служители. Изпълняваме нормативите и осигуряваме безопасни и здравословни условия на труд.