29 години ТЕКОМ ООД

Фирма ТЕКОМ ООД е създадена през 1993 г. като семейна инвеститорска и строителна фирма.

Работим по най-високите стандарти за качество. Имаме въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008

Политиката за опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд е за непрекъснато повишаване на качеството и оценка на съответствието и въздействието от дейността на фирмата.