Ще Ви помогнем да намерите подходящото място според Вашите желания, ще съдействаме за подготовка на парцела за строителство, промяна на предназначение, изготвяне на РУП, ПУП и план за застрояване.

Ще проектираме желаната от Вас сграда, съобразно с Вашите желания, ще изготвим идеен проект и след одобрението му от Ваша страна ще изготвим технически проект и комплектоваме пълната документация, необходима за одобрение от страна на административните органи до степен издаване на строително разрешение.

Външното и вътрешното оформление ще бъде изцяло съобразено с Вашите представи и изискванията за естетика и атрактивност