Разполагаме с квалифицирани консултанти за избор на подходящ парцел за строителство, оформление на документация за регулация, промяна на предназначение, ПУП, РУП, нотариални актове и всичко останало, което е необходимо за всеки парцел за да бъде годен за строителство.