лого ЕС иновации и конкурентоспособност

29

мар.2022
„ТЕКОМ“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 6 „Възстановяване на ... Още

12

окт.2021
Успешно приключи работата по подготовката изработването на вътрешнo фирмена документация и сертифицирането на фирма ТЕКОМ ООД по международните стандарти: За управление на качеството ISO 9001:2015, За опазване на околната среда ISO 14001:2015,За създаване на здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018.... Още

01

сеп.2018
„ТЕКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана ... Още

06

юли2018
Документи: 1.Публична покана 2.Изисквания към офертите 3.Образец на оферта 4.Декларация на кандидата 5.Проект на договор 6.Методика на оценка  

03

авг.2017

Новини

„ТЕКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана ... Още