01

сеп.2018
„ТЕКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана ... Още

06

юли2018
Документи: 1.Публична покана 2.Изисквания към офертите 3.Образец на оферта 4.Декларация на кандидата 5.Проект на договор 6.Методика на оценка  

03

авг.2017

Новини

„ТЕКОМ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана ... Още