Описание на проекта

Параклисът носи името на Св.Димитър и е изпълнен по желание на собственика в двора на Бухчевата къща – емблематична сграда в Стара Загора. Спазени са всички изисквания на канона на Православната църква. Интересно решение има за купола на Параклиса, който е изпълнен изцяло от плътни кермични тухли със самоносеща конструкция, без да е използван стоманобетон – така както са били изпълнявани в миналото. Параклисът е осветен и пуснат в експлоатация от старозагорския митрополит Галактион.